Leonie Haas - visueel vertaler & merkarchitect Keicollectief

Ruurd Leenders | De Media Brouwerij 

“Ruurd is media meesterbrouwer. Hij heeft een krachtige creatieve denkmotor. Als sociaal pedagogisch hulpverlener is hij ook een echt mensenmens. Hij is zowel vóór als achter de camera te vinden.  Hij heeft wél een baard, maar drinkt geen koffie. Elke dag staat Ruurd wel een keer met zijn gitaar in handen.

www.demediabrouwerij.nl
ruurd@demediabrouwerij.nl
0648573730