Het Keicollectief is een netwerk waar de creativiteit borrelt en waar creatieve ondernemers elkaar weten te vinden voor inspiratie, samenwerken en steun bij het ondernemerschap. Het gaat niet alleen over werk, maar over alles wat er bij komt kijken. Samen onderzoeken we hoe we de creativiteit in het Keicollectief tot bloei laten komen en verbinden aan wat er nodig is in de stad.

-Team Keicollectief: Rufus de Vries, Marielle Schuurman en Willemieke van den Brink-Gouwentak –

Keicollectief, de start en het vervolg
Nadat ik, Willemieke, in 2015 in Amersfoort kwam wonen, zocht ik aansluiting bij andere creatieve ondernemers en andere netwerken om samen te werken met vakgenoten. Deze waren verspreid over Amersfoort gevestigd en er was  (nog) geen netwerk om bij aan te sluiten. Samen met Anouk van Ravenhorst ben ik in 2018 het Keicollectief gestart. Onze ambitie: meer ontmoetingen creëeren met en tussen creatieve ondernemers in Amersfoort. In 1,5 jaar hebben we een prachtige start gemaakt en veel ontmoetingen, samenwerkingen, en verbindingen mogelijk gemaakt.
In november 2019 hebben we een team gevormd voor het Keicollectief, met (deels) andere ambities, en verder bouwend op wat er al is. Anouk is in plaats van initiatiefnemer, deelnemer geworden. Samen met Marielle en Rufus zijn we ‘Keicollectief 2.0’ aan het verkennen en bouwen. Hoe kunnen we optimaal gebruik maken van elkaar kwaliteiten. Hoe kunnen we onze creatieve kracht inzetten voor de stad Amersfoort? En hoe kunnen we werken aan een sterk en solide netwerk, een netwerk dat bruist, groeit en in dynamiek met de ondernemers en de stad, van betekenis is.

Marielle: “Het lijkt me fantastisch als het Keicollectief zichtbaar en aanwezig is in Amersfoort en met al haar creativiteit kan bijdragen aan een mooie stad waar mensen met veel plezier wonen en werken. ” 

Rufus: “Ik zie de vele voordelen van lokaal werken: eenvoudiger, transparanter, goedkoper, en langer vol te houden oftewel; duurzamer. De achterliggende benadering en constatering spreekt mij aan: De gemeenschap is belangrijker dan het individu en de mens wordt benaderd als een onderdeel van een geheel. Zonder een gezamenlijke samenleving kan er geen ontwikkeling van het individu plaatsvinden. Dit fenomeen is te ontdekken bij met name creatieve ondernemers”. 

leicollectief rufus-marielle willemieke